III. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2019)

Prvi simpozij „Supramolekulska kemija u Hrvatskoj – dosezi i pogled u budućnost“ posvećen supramolekulskoj kemiji u Hrvatskoj održan je 2017. godine kao minisimpozij koji je obilježio 50. godišnjicu otkrića krunastih etera, 30. godišnjicu dodjele Nobelove nagrade za supramolekulsku kemiju i četiri desetljeća sustavnog istraživanja u području supramolekulske kemije u Hrvatskoj.

Minisimpozij je bio izuzetno dobro posjećen i pobudio je velik interes u znanstvenoj javnosti. Stoga je odlučeno da se nastavi s redovitim godišnjim okupljanima. Slijedio je II. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2018), koji je sadržajem pratio prethodni simpozij, ali je bio ponešto drugačije strukturiran. Pored pozvanih predavanja uvedena su kratka usmena priopćenja i posterska sekcija, koju su obilježile inspirativne prezentacije i diskusije iz područja supramolekulske kemije.

Ove godine održat će se III. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2019), kojim ćemo nastaviti niz skupova iz tog područja. Planirano je da će i ovogodišnji simpozij sadržajem pratiti prethodne. Sudionici će svoje znanstvene rezultate prezentirati u formi pozvanih predavanja, kratkih usmenih priopćenja i na posterskoj sekciji. Ove će godine osim akademske zajednice biti uključeni i zapaženi rezultati iz privrede ostvareni primjenom načela supramolekulske kemije.

Područje i znanstveni program konferencije

III. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2019), bavit će se raznovrsnim temama iz tog područja kemije. Tijekom simpozija prezentirat će se različiti aspekti tekućih istraživanja iz područja makrocikličke kemije, molekulskog samoudruživanja, kemije funkcionalnih materijala, samoorganizacije, supramolekulskih vrsta u čvrstom stanju i sinteze kompleksnih supramolekulskih sustava te istraživanja u drugim značajnim temama iz područja supramolekulske kemije.

Radujemo se što ćemo imati priliku zaželjeti Vam dobrodošlicu u prekrasnim prostorima knjižnice HAZU.

Vaš doprinos u obliku kratkih usmenih i posterskih priopćenja je dobrodošao.

Prijavu, sažetak predavanja ili posterske prezentacije molimo pošaljite na adresu e-pošte: SupramolecularChemistry@irb.hr do 15. studenoga 2019. Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski jezik. Za sve sudionike na Simpoziju kotizacija se ne naplaćuje.

Znanstveno-organizacijski odbor
 • dr. sc. Leo Frkanec (IRB), predsjednik
 • dr. sc. Dražen Vikić-Topić (IRB)
 • dr. sc. Davor Margetić (IRB)
 • prof. dr. sc. Vladislav Tomišić (PMF)
 • prof. dr. sc. Dominik Cinčić (PMF)
 • akademik Mladen Žinić (HAZU)
Program
 • Uvodne riječi
 • Pozvani predavači
  • Tomislav Friščić, McGill University
  • Nikola Bregović, PMF
  • Aleksandar Danilovski, Xellia Pharmaceuticals
  • Ivan Halasz, IRB
  • Krešimir Molčanov, IRB
  • Mirta Rubčić, PMF
  • Mario Gabričević, FBF
 • Kratka usmena priopćenja
 • Posterska sekcija

III. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2019) organiziran je u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala (IP-2018-01-6910). Nadalje, od ove godine organizacija skupa potpomognuta je sredstvima Zaklade hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Javni natječaj Zaklade HAZU za potpomaganje zakladnih namjena u 2019.) i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019.).

MZO
HRZZ
HAZU
HKD

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

 • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.